Beheer van Nederlandse realistische, figuratieve kunst voor toekomstige generaties en een breed publiek te laten kennismaken met Nederlandse Realistische kunst.

De Stichting

De Stichting heeft tot doel het beheren van Nederlandse realistische, figuratieve kunst voor toekomstige generaties en een breed publiek te laten kennismaken met Nederlandse Realistische kunst.

De Stichting heeft tevens tot doel het ondersteunen van initiatieven en instellingen die zich richten op permanent voor een breed publiek toegankelijk maken van Nederlandse Realistische kunst.

De Stichting tracht dit te bereiken door:

  • Het (al dan niet) in bruikleen verwerven van collecties en/of kunst voorwerpen behorende tot het Nederlands Realisme.
  • Het presenteren van voornoemde collecties en/of kunstvoorwer pen aan het publiek.
  • Kunsthistorisch onderzoek.
  • Het in depot houden van de (door de in bruikleen gekregen) collectie en het in bruikleen daarvan geven aan Museum MORE┬áte Gorssel.

De Stichting Collectie Nederlands Realisme is gevestigd te Gorssel.

De Stichting is opgericht op 18 november 2015 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 64577732.

Het RSIN nummer van de Stichting is: 855727561.