Het bestuur

Het bestuur van de Stichting Collectie Nederlands Realisme bestaat uit de volgende personen:

  • De heer H.D. Melchers (voorzitter)
  • Mevrouw F. Kersch
  • De heer D.R. Velda

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Aan de leden van het bestuur kan een niet bovenmatig vacatiegeld worden uitgekeerd.